Príležitosti v okolí

Banská Štiavnica s okolím bola dňa 11.12 1993 zapísaná do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Prehliadka historického centra Banskej Štiavnice.

Pútavá prehliadka tých zaujímavostí v historickom centre Banskej Štiavnice, ktoré si nemôžete pri návšteve tohto mesta nechať ujsť. Historické pamiatky mesta Banská Štiavnica – Kalvária, Piargska brána, Námestie sv. Trojice, hrob Maríny – Sládkovič, Starý zámok, Nový Zámok, Pracháreň, Kammerhof – 5 km

Súbor šiestich expozícií jediného banského múzea na Slovensku návštevníkom predstaví dejiny baníctva, banskej vedy a technológie, najvzácnejšie nerasty zo stredoslovenských ložísk a minerálov z celého sveta, umenia a remeslá, spojené so stredoslovenskými banskými mestami. Navyše je tu aj veľmi populárna expozícia o Slovensku v období tureckej expanzie. Budovy, v ktorých sú jednotlivé expozície umiestnené, sú samy o sebe skvostom stredovekej a novovekej architektúry.

Fáranie do bane - Banské múzeum v prírode – 8 km

Jedna z najväčších atraktivít v regióne. Fáranie do podzemia, kde sa dozviete veľa o tom, ako sa ťažili drahé kovy v dávnej i nedávnej minulosti. So sprievodcom spoznáte úzke ručne razené chodby aj široké ulice hlboko pod zemou. Na povrchu si môžete prezrieť skanzen banských stavieb a technických zariadení.

Pešia turistika v Štiavnických vrchoch a cykloturistika

Okolie Banskej Štiavnice je kolískou stredoeurópskej turistiky. Už v poslednej tretine 19. storočia bolo v Štiavnických vrchoch vyznačených viac ako 100 km turistických trás! Aj dnes môžete využiť hustú sieť značených chodníkov. Stopy dávnej banskej histórie, úchvatné výhľady, pokojné lesné zákutia i blankytne modré plochy jazier a to všetko korunované majestátnym Sitnom nájdete pri kratších či dlhších túrach.

Región Banskej Štiavnice ponúka pekné cesty pre výlety aj na bicykli. Môžete si vybrať viac i menej náročné cyklotrasy. Vďaka kopcovitému terénu sú štiavnické cyklotúry vhodné najmä pre aspoň trochu skúsenejších a pripravenejších cyklistov

Barokový kaštieľ vo Svätom Antone – sídlo Coburgovcov – 11 km

Prehliadka kaštieľa, známeho najmä poľovníckou expozíciou. Môžete sa prejsť izbami, ktoré akoby len včera opustili ich aristokratickí obyvatelia a potom si odpočinúť na peknom nádvorí. Skutočný relax si môžete dopriať v rozľahlom a krásnom parku pri kaštieli.

Kúpanie v termálnej jaskyni - kúpanie v jaskyni tzv. Parenici – 6 km

Unikátna atrakcia! Kúpanie v prírodnej jaskyni s vodou s teplotou okolo 40°C v malých kúpeľoch Sklené Teplice. Je to naozajstný relax a môžete si dopriať aj malú masáž.

Sklené Teplice - exteriérové termálne kúpalisko - 6 km

Banské jazerá – Počúvadlo -16 km, Evičkino jazero - 11 km, Klinger – 9 km, Belianske jazero - 2 km

Napriek tomu, že vodné nádrže tajchy sú dielom ľudských rúk, pôsobia ako harmonická súčasť okolitej prírody. Už od 16. storočia slúžili ako zdroje energie pre pohon mnohých banských strojov a spolu s desiatkami kilometrov prívodných jarkov patria medzi iba niekoľko podobných vodohospodárskych systémov na svete. Z pôvodných takmer šesťdesiatich nádrží sa ich dodnes zachovalo 20, v 13 z nich sa môžete bezpečne a bez obáv okúpať.

Vodný raj Vyhne – 13 km

Vodný raj Vyhne je miesto, kde si návštevníci počas celého roka nájdu príjemný relax, harmóniu a pohodu. Bez ohľadu na počasie, či ročné obdobie je v relaxačno-športovom centre k dispozícii celý rad wellness služieb a možností na športové vyžitie.

Lyžiarske stredisko SALAMANDRA Resort - 12 km

Salamandra Resort ponúka nadšencom lyžovania a snowboardingu vynikajúce podmienky na stredne náročnej zjazdovke dlhej 1 450 metrov so zaujímavým členením. Severozápadne orientovaná zjazdovka uspokojí nielen skúsených lyžiarov, ale aj začiatočníkov.

Terra Permonia – Zem permoníkov – 6 km

Ukrytí permoníci štiavnického podzemia sa rozhodli vyjsť medzi ľudí, ktorí ich opustili po zavretí poslednej bane. Chcú im pomôcť spoznať skutočnú krásu Zeme, ale aj zlepšiť ich zručnosti a tvorivosť...

Otváracia doba v každú sobotu od 13:00 do 17:00, v iné dni pre vopred nahlásené skupiny nad 10 detí.

Radničné námestie, Banská Štiavnica

Obec Podhorie

    Obec Podhorie  sa rozprestiera na úpätí Štiavnického pohoria. Patrí do CHKO Štiavnických vrchov. Podhorie vzniklo z dvoch katastrálnych území – Teplá a Žakýl a pod jednotnú obec sa spojilo v roku 1964. Obec disponuje prírodným amfiteátrom, ktorý slúži ako možnosť  zachovania kultúrnych tradícií, využíva sa k organizovaniu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí a predovšetkým folklórnych  slávností, ktorými sa už Podhorie preslávilo.

    Nakoľko sa Podhorie nachádza na rozhraní troch silných  folklórnych oblastí nášho  Slovenska, a to Tekova, Horehronia a Detvy, aj podhorský, resp. žakýlsko-tepliansky folklór predstavuje kompiláciu týchto troch  regiónov. Na túto folklórnu tradíciu nadviazal folklórny súbor Podhorčan, založený už v roku 1970 a do dnes aktívne fungujúci a reprezentujúci obec, ako aj región, na rôznych festivaloch na Slovensku, ale aj v zahraničí. Námety pre svoje vystúpenia čerpá predovšetkým z výročného a rodinného zvykoslovia obce.

    Obec Podhorie aj napriek tomu, že patrí k menším obciam, ponúka pre návštevníkov mnoho príležitostí pre kultúrno-spoločenské, alebo turistické vyžitie ako napríklad prechádzku lesom na Žakýlsky hrad v trvaní približne 30 minút. O tomto hrade nie je prakticky nič známe. Vie sa len, že pod hradom viedla stará, tzv. Matejova cesta, smerujúca údajne do Kremnice. Hrad bol rozobratý na výstavbu rodinných domov v Žakýli.

    Neďaleko týchto pozostatkov je Žakýlske pleso, nazývané aj Morské oko - je to jediný prírodný výtvor v okolí Banskej Štiavnice.  Aj pôvod tohto jazierka je neznámy. Predpokladá sa, že to bol hradný rybník. V roku 1986 bolo Žakýlske pleso vyhlásené za prírodnú pamiatku o výmere 6,38 ha. Prírodná pamiatka predstavuje ojedinelý útvar prirodzeného plesa (preto Morské oko) v neovulkanickom pohorí. Žakýlske pleso sa nachádza pod pustým hradom. Prezývku Morské oko dostalo vďaka legende, ktorá koluje okolo neho.

Raz nejaký pán cestoval loďou po mori, prišla búrka a voda mu odniesla kyjak. Neskôr pán v belianskej doline stretol valacha s kyjakom. Pán sa ho opýtal, kde vzal ten kyjak, pretože podľa vybíjania spoznal, že bol jeho. Valach mu povedal, že ho našiel v Žakýlskom plese a vrátil ho pánovi. Ten sa mu zaň odmenil dukátmi.

    Žakýlsky hrad ako aj Žakýlske pleso sú situované v rámci trasy náučného chodníka, ktorý má dĺžku 6 900 metrov a je na ňom umiestnených deväť informačných panelov. Tvorí ho uzavretý okruh so začiatkom aj koncom pri autobusovej čakárni a prejsť ho je možné za 3,5 hodiny. Turisti majú možnosť prostredníctvom náučného chodníka spoznávať prírodné pozoruhodnosti kraja a vďaka informačným panelom sa oboznámiť so zaujímavosťami o miestnej krajine, ale aj o miestnej kultúre a histórii obce.

    Ľudové múzeum ( trvalá expozícia prístupná verejnosti). Múzeum zaujímavým spôsobom približuje históriu obce. Expozícia dokumentuje ťažký život roľníka v minulom storočí, ktorý nútil ľudí, aby si dokázali pre svoju potrebu zhotoviť rozličné náradia, pomôcky, ale i odev pre celú rodinu. V obci Podhorie sa v minulosti nosil pôvodný kroj bohato zdobený výšivkami krivou ihlou. Zachovaný spôsob vyšívania hlboko načiera do truhlíc starých materí, prezrádza ich nevšedný zmysel pre harmóniu farieb a štylizáciu ornamentov a práve ukážky jednotlivých odevných súčastí si možno prezrieť v ľudovom múzeu. Súčasťou plodnej kultúrnej histórie Podhoria je aj expozícia bábok toho času nainštalovaná v priestoroch amfiteátra. Drevené marionety, jutové a kašírované bábky slúžili ochotníckym hercom z ľudového bábkového divadla v Podhorí, ktoré založil vtedajší starosta obce Jozef Beňo. Okrem pána Beňa sa o rozvoj ochotníckeho bábkového divadla v minulosti zaslúžil aj Ján Hižnay (režisér profesionálneho bábkového divadla v Nitre). Za výrobu, vskutku jedinečných bábok, obyvatelia Podhorie ďakujú manželom Dušovcom, ktorí cenné dedičstvo v minulom roku (2013) aj zreštaurovali.

Najstaršou stavebnou pamiatkou je rímsko – katolícky kostol. V roku 1717 - 1718 bol prestavaný v neskorogotickom barokovom štýle. Kostol je zasvätený Navštíveniu Panny Márie u Alžbety. Zvonica s otvorenou drevenou konštrukciou bola  postavená v roku 1873.

Osobnosti pôsobiace v obci Podhorie:

    Jozef Horák (1907 Banská Štiavnica, Štefultov - 1974 Prešov), spisovateľ, redaktor, učiteľ, prozaik a laureát štátnej ceny. Študoval na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici. V rokoch 1927 - 1946 pôsobil ako učiteľ v Teplej, neskôr v Matici slovenskej, riaditeľ školy v Antole, Podsitnianskej, učiteľ v Banskej Štiavnici. Ako spisovateľ používal niekoľko anonymov - Ivan Mráz, Ján Adamov, pre nás je ešte najvýznamnejší Jožo H. Tepliansky, teda meno odvodené od účinkovania v Teplej. Publikoval už od roku 1927, pričom vo svojich prózach zachytil život baníkov, významné sú jeho diela pre mládež. Najvýznamnejšie diela sú Zlaté mesto, Táliky, Hory mlčia, Vysoké pece, Sebechlebskí hudci, Kus cukru, Pionierska šatka, Šachty a celý rad ďalších diel. Námety zo života a histórie Teplej a Žakýla sa objavujú aj v jeho tvorbe. Najznámejšia je povesť  Hudcov vrch. Počas jeho pôsobenia v obci sa hrávali rôzne divadelné hry. Ako učiteľ v Teplej a v Žakýli pôsobil aj Jozefov brat  - Karol Horák.

    Dlhé roky od roku 1880 do roku 1917, pôsobil v Teplej ako farár vynikajúci národovec Richard František Osvald. Pôsobením R. F. Osvalda a J. Horáka sa v Podhorí vytvorilo silné národné zázemie.